Notes2Apps

G-workplace heeft de nummer 1 migratietool Notes2Apps ontwikkeld voor migratie van Lotus Notes-applicaties naar Google Workspace. Wij hebben al tienduizenden applicaties gescand en gemigreerd met behulp van de Notes2Apps Scan & Migration tooling.
 

Notes2Apps | Scan

De Notes2Apps Scan onderzoekt IBM Notes-applicaties en mailboxen binnen uw organisatie en verzamelt alle mogelijke statistische gegevens en ontwerpinformatie (design) van elke applicatie en mailbox.

Nadat de analyse is afgerond, presenteren wij de informatie via een rapport op een uitgebreide en duidelijke manier zodat het nemen van beslissingen makkelijker wordt. Ook helpt deze rapportage een goede projectplanning en te bepalen.

Op basis van de verzamelde gegevens, geeft Notes2Apps tevens: 

 • een voorstel voor een migratiestrategie per applicatie en een inschatting van de hoeveelheid werk van de voorgestelde migratie,

 • een overzicht van de e-mail- en agendagegevens, gebruik van (IBM Notes-specifieke) functies zoals doorsturen, delegeren, calender bijlagen enzovoort,

 • een overzicht van het complete IBM Notes/Domino-gebruik binnen de organisatie en en gebruik van aanvullende tools van derden.

Eigenschappen

 • identificeert applicaties voor verwijdering of archivering,
   
 • herkent, classificeert en prioriteert IBM Lotus applicaties voor migratie,
   
 • budgetteert het migratieproject van de IBM Lotus applicatie

Na de eerste scan migreert Notes2Apps Migrator de IBM Lotus-applicaties naar Google Sites of Google Drive. Tijdens het project zorgen de SCAN-functies van Notes2Apps voor een voortgangscontrole van de migratie.

notes2apps-potlood.jpg

Resultaten

De resultaten worden weergegeven in een overzicht waarmee het management beslissingen kan nemen. Naast het Management-overzicht, is er ook een spreadsheet beschikbaar met alle berekeningen waarmee resultaten via de Notes datacontainer per database worden geanalyseerd.

notes2apps-results.jpg


Notes2Apps | Migrator

​​De Migrator migreert en / of archiveert de inhoud van geselecteerde Notes-toepassingen naar Google Drive, Pdf, Documenten, Spreadsheets of Sites waarbij de lay-out, toegankelijkheid van de inhoud en gebruikte autorisaties van de originele Notes-applicatie worden overgenomen. 

notes2apps-Migrator-intro.png

Eigenschappen

 • IBM Notes-documenten (met bijlagen) converteren naar pdf- (of Google Docs) formaat en uploaden naar Google Drive of converteren naar HTML in Google Sites,
   
 • Automatisch een Google-site maken (via een vooraf bepaald sjabloon),

 • Google Drive-beveiliging instellen op basis van de lezers/auteursvelden (of de database) in het IBM Notes-document,

 • Metadata (labels) toevoegen aan Google Drive-bestanden op basis van categorie in het IBM Notes-document,

 • Google View-gadget voor 'notes'-weergaven op uw gegevens,

 • Google Form-gadget voor formulieren waarmee u nieuwe gegevens toevoegt.

Resultaten

 • Na de migratie zijn uw Notes-gegevens beschikbaar in de Google Workspace-omgeving,
   
 • U kunt het Lotus Notes-gebruik stopzetten en zo kosten besparen.,
   
 • De gebruikers kunnen alle inhoud vinden en kunnen hun samenwerking voortzetten binnen de Google Workspace omgeving.
Migratie Lotus Notes naar Google Workspace

 

Laten we samenwerken!

Wij zijn jouw Google Partner voor langdurig zakelijk succes. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij jouw team kunnen helpen om nog beter en efficiënter samen te werken.

 • map
 • mail
 • LinkedIn_HP.jpg